دوره‌های آموزشی

60% -

آموزش آنالیز داده‌های RNA-Seq: از پایه تا پیشرفته

228
قیمت اصلی 3,980,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,595,000 تومان است.
28% -

آموزش کاربردی پایتون و بایوپایتون (Biopython) برای بیوانفورماتیک

950
قیمت اصلی 1,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,190,000 تومان است.
30% -

برنامه‌نویسی کاربردی با R و آنالیز داده‌های بیولوژیک

682
قیمت اصلی 1,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,155,000 تومان است.
36% -

دوره آموزشی مدلینگ ساختار پروتئین و داکینگ مولکولی

490
قیمت اصلی 1,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,150,000 تومان است.
30% -

دوره جامع بیوانفورماتیک کاربردی

1,139
قیمت اصلی 1,640,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,155,000 تومان است.
30% -

دوره آموزشی طراحی پرایمر و PCR

2,352
قیمت اصلی 995,000 تومان بود.قیمت فعلی 695,000 تومان است.
38% -

بیان و خالص‌سازی پروتئین‌های نوترکیب در سیستم‌ میکروبی

608
قیمت اصلی 1,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,050,000 تومان است.
30% -

تکنولوژی ویرایش ژنوم با CRISPR/Cas9: از طراحی تا اجرا

836
قیمت اصلی 1,635,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,145,000 تومان است.
34% -

دوره آموزشی Real-time PCR

1,080
قیمت اصلی 1,170,000 تومان بود.قیمت فعلی 775,000 تومان است.
40% -

دوره آموزشی کلونینگ مولکولی: از طراحی تا اجرا

1,632
قیمت اصلی 1,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 695,000 تومان است.