بیوانفورماتیک

38% -

آموزش کاربردی پایتون و بایوپایتون (Biopython) برای بیوانفورماتیک

917
قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 995,000 تومان است.
31% -

برنامه‌نویسی کاربردی با R و آنالیز داده‌های بیولوژیک

644
قیمت اصلی 1,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 999,000 تومان است.
30% -

دوره آموزشی کلونینگ مولکولی: از طراحی تا اجرا

1,608
قیمت اصلی 999,000 تومان بود.قیمت فعلی 695,000 تومان است.