دوره آموزشی کلونینگ مولکولی: از طراحی تا اجرا

قیمت اصلی 999,000 تومان بود.قیمت فعلی 695,000 تومان است.
مهلت استفاده از تخفیف :
سبد آموزش
قیمت اصلی 999,000 تومان بود.قیمت فعلی 695,000 تومان است.

دوره آموزشی کلونینگ مولکولی: از طراحی تا اجرا

محتوای دوره از همین صفحه، قسمت جلسات دوره در دسترس است.

کلونینگ ملکولی جداسازی توالی DNA از هر ارگانیسم و قراردادن آن در یک وکتور، بدون هر گونه تغییر در توالی اصلی، به منظور تکثیر است. کلون‌های ملکولی را می‌توان برای تولید کپی‌های بسیار از قطعه DNA هدف برای آنالیز توالی ژن و یا بیان پروتئین به منظور مطالعه یا استفاده از عملکرد پروتئین است. کلون‌ها را می‌توان در آزمایشگاه دستکاری ژنتیکی نمود، در آنها جهش ایجاد کرد و بیان و عملکرد پروتیین را تغییر داد.

کلونینگ ملکولی که به معنای تولید DNA نوترکیب است تمامی شاخه‌های علوم زیستی را تحت تاثیر قرار داده است.کلونینگ ژن‌ها به تکنیکی معمول و استاندارد در بسیاری از آزمایشگاه‌های زیست‌شناسی ملکولی تبدیل شده است. ظهور تکنولوژی‌های مختلف کلونینگ ملکولی مانند ادغام قطعات DNA و انتقال آنها به باکتری‌ها در کمتر از دو ساعت یا استفاده از کاست‌های ژنی جایگزین‌شونده که به آسانی بین سازه‌های مختلف جابجا می‌شوند حداکثر انعطاف‌پذیری و سرعت را برای این شاخه از علم به وجود آورده است. در آینده‌ای نزدیک در زمینه کلونینگ ملکولی و سینتتیک بیولوژی شاهد ظهور توانمندی‌هایی در سنتز شیمیایی هر گونه سازه DNA مشخص در محیط in vitro خواهیم بود. این پیشرفت‌ها امکان تولید سریعتر سازه‌ها و کلون‌های DNA، تسریع توسعه وکتورهای ژن‌درمان، فرایند‌های تولید پروتئین نوترکیب و واکسن‌های جدید را میسر می‌سازد.

با آکادمی‌ قاصدک، گام به گام رشد کنید و دانش تئوری و کاربردی خود را همزمان گسترش دهید.

این دوره به چه کسانی توصیه می‌شود؟

 • دانشجویان و محققان ژنتیک، بیوتکنولوژی، زیست‌سلولی‌مولکولی، زیست‌گیاهی، زیست‌جانوری، پزشکی، کشاورزی، میکروبیولوژی، بیوشیمی، علوم آزمایشگاهی و بیوانفورماتیک
 • این دوره برای هر زیست‌شناس مولکولی مدرن با هدف آشنایی و تسلط بر مفاهیم و مبانی انجام کلونینگ در تمام حوزه‌های دانش سلولی‌مولکولی، ژنومیکس و پروتئومیکس مفید است. 
 • پژوهشگرانی که که برای مطالعه و انجام آزمایش‌های خود نیاز به کسب مهارت و دانش کاربردی در زمینه زیست شناسی مولکولی دارند.

7 ساعت آموزش مفید

یادگیری آنلاین و امکان مرور دوباره

دسترسی به منابع دوره

پرسش‌های متداول دانشجویان

 • پیش‌نیاز، علاقه و انگیزه شما به همراه دسترسی به سرعت مطلوب اینترنت.
 • دانش پیش‌زمینه درباره مولکول‌های سازنده حیات (RNA، DNA، پروتیین)
 • مبانی طراحی پرایمر و PCR

دسترسی به ویدیوها دست کم سه ماه هست. آکادمی قاصدک دسترسی را محدود نخواهد کرد و شما بیش از این مدت و شاید برای بیش از یک سال دسترسی به دوره داشته باشید. احتیاط ما برای شرایط بین المللی غیرقابل پیش بینی است.

به دوره آموزشی کلونینگ مولکولی: از طراحی تا اجرا خوش آمدید.

پیشگفتار

بهتر است که پیش از شروع و مشاهده ویدیوهای دوره، پیشگفتار را مشاهده نمایید.

ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
(1) کلونینگ چیست؟

در این فصل به معرفی کلونینگ و انواع آن می‌پردازیم.

مشاهده ویدیوی فصل کلونینگ چیست؟ (16 دقیقه) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود فایل PDF اسلایدهای فصل کلونینگ چیست چیست؟ فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
(2) وکتورها

در این فصل به معرفی وکتورها و ویژگیهای آنها خواهیم پرداخت.

مشاهده ویدیوی فصل وکتورها (25 دقیقه) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود فایل PDF اسلایدهای فصل وکتورها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
(3) آنزیم های برشی (Restriction enzymes)

در این فصل به معرفی آنزیم های برشی و انواع آنها خواهیم پرداخت.

مشاهده ویدیوی فصل آنزیم های برشی (Restriction enzymes) (17 دقیقه) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود فایل PDF اسلایدهای فصل آنزیم های برشی (Restriction enzymes) فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
(4) ویژگیهای آنزیمهای برشی

در این فصل به ویژگیهای آنزیم های برشی خواهیم پرداخت.

مشاهده ویدیوی فصل ویژگیهای آنزیمهای برشی (74 دقیقه) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود فایل PDF اسلایدهای فصل ویژگیهای آنزیمهای برشی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
(5) طراحی پرایمر

در این فصل به شیوه طراحی پرایمر برای کلونینگ می‌پردازیم.

مشاهده ویدیوی فصل طراحی پرایمر (76 دقیقه) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود فایل PDF اسلایدهای فصل طراحی پرایمر فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
(6) تهیه اینسرت (Insert)

در این فصل به مراحل تهیه و آماده سازی اینسرت خواهیم پرداخت.

مشاهده ویدیوی فصل تهیه اینسرت (Insert) (36 دقیقه) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود فایل PDF اسلایدهای فصل تهیه اینسرت (Insert) فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
(7) آماده سازی وکتور

در این فصل به مراحل تهیه و آماده سازی وکتور می‌پردازیم.

مشاهده ویدیوی فصل آماده سازی وکتور (29 دقیقه) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود فایل PDF فصل آماده سازی وکتور فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
(8) Ligation

در این فصل به شیوه اتصال اینسرت به وکتور خواهیم پرداخت.

مشاهده ویدیوی فصل Ligation (18 دقیقه) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود فایل PDF فصل Ligation فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
(9) in silico cloning

در این فصل به شیوه انجام کلونینگ مجازی می‌پردازیم.

مشاهده ویدیوی فصل in silico cloning (20 دقیقه) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود فایل PDF فصل in silico cloning فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
(10) Transformation

در این فصل شیوه انتقال وکتور به میزبان باکتریایی را می آموزیم.

مشاهده ویدیوی فصل Transformation (56 دقیقه) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود فایل PDF فصل Transformation فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
(11) Verification

در این فصل به روش های معمول تایید یک کلونینگ موفق خواهیم پرداخت.

مشاهده ویدیوی فصل Verification (58 دقیقه) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود فایل PDF فصل Verification فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
 1. Avatar
  hajar505پژوهشگر

  با عرض سلام و ادب . در مرحله استخراج پلاسمید محتویات کیت QIAprep Spin Miniprep شامل بافرهای P1,P2,N3,PB,PE,EB است . میشه لطفا توضیح بدید که نام و وظیفه هر کدام از این بافرها چیست ؟ با تشکر از دوره بی نظیرتون.

  • Avatar
   قاصدک(پشتیبان علمی)

   سلام و ادب. با افتخار توضیحاتی در مورد هر یک از بافرهای موجود در کیت QIAprep Spin Miniprep ارائه می‌دهیم:
   P1 Buffer:
   نام کامل: P1 Buffer (Resuspension Buffer)
   وظیفه: این بافر برای حل کردن سلول‌های بافت شروع کننده (starter culture) که داخل کلونی‌های باکتریایی وجود دارند و همچنین برای افزایش قدرت لیزیس سلول‌ها به منظور آزاد کردن DNA می‌باشد. همچنین این بافر برای نیوکلئوتید‌های غیر DNA مانند RNA و پروتئین ها نیز بی‌اثر است.
   P2 Buffer:
   نام کامل: P2 Buffer (Lysis Buffer)
   وظیفه: این بافر حاوی مواد معدنی و دوده‌های SDS (دوده‌های کاتیونی) است که برای لیز کردن سلول‌های باکتریایی و باز کردن غشاء سلولی بکار می‌رود. این بافر باعث می‌شود تا DNA موجود در سلول‌ها آزاد شود.
   N3 Buffer:
   نام کامل: N3 Buffer (Neutralization Buffer)
   وظیفه: این بافر برای نیوترال کردن اثر SDS موجود در P2 Buffer به منظور جلوگیری از این که SDS اثری بر فرآیند انتقال DNA به کلونی‌های میکروبی نداشته باشد. این بافر همچنین برای افزایش جذب DNA روی کلونی‌های میکروبی استفاده می‌شود.
   PB Buffer:
   نام کامل: PB Buffer (Wash Buffer)
   وظیفه: این بافر برای شستشوی DNA آزاد شده واجد شده در مرحله قبلی (لیزیس سلول‌ها) به منظور حذف آلودگی‌ها و از بین بردن باقی‌مانده‌های پروتئین و سایر آلودگی‌ها از طریق شستشو استفاده می‌شود.
   PE Buffer:
   نام کامل: PE Buffer (Ethanol Wash Buffer)
   وظیفه: این بافر برای شستشوی DNA روی کلونی‌های میکروبی پس از استفاده از PB Buffer برای حذف آلودگی‌های باقی‌مانده به کار می‌رود. این بافر اثرات پایینی بر روی DNA دارد و از طریق شستشو با الکل، باقیمانده‌های PB Buffer و آلودگی‌های دیگر را از طریق الکل‌شویی حذف می‌کند.
   EB Buffer:
   نام کامل: EB Buffer (Elution Buffer)
   وظیفه: این بافر برای الوت کردن (الوشن) DNA از کلونی‌های میکروبی پس از شستشو و پاک‌سازی آنها به کار می‌رود. EB Buffer معمولاً حاوی آب پاک و از آلودگی‌ها مطمئن شده است. این بافر از DNA جدا شده را به دست می‌آورد و آن را برای استفاده در روش‌های مختلف مانند سکوئنسینگ یا تکثیر PCR فراهم می‌کند.
   با استفاده از این بافرها در مراحل مختلف استخراج DNA از سلول‌های باکتریایی، می‌توانید به راحتی DNA خالص و با کیفیتی را بدست آورید که برای تجزیه و تحلیل مولکولی مختلف، از جمله سکوئنسینگ و تکثیر PCR، قابل استفاده است.

 2. Avatar
  shadiminafar77

  سلام، میخواستم بدونم بهتره اول این دوره رو تهیه کنم بعد دوره طراحی پرایمر و PCR رو؟؟ یا ترتیب خاصی نداره

  • قاصدک
   قاصدک(پشتیبان علمی)

   درود، دوره طراحی پرایمر و پی‌سی‌آر پیش نیاز این دوره میباشد. توصیه میکنم از اون دوره شروع بفرمایید.

   قدردان همراهی شما

 3. Avatar
  پریسا زینلیپژوهشگر

  سلام وقتتون بخیر
  بابت این دوره جامع و کامل ازتون تشکر میکنم
  خیلی عالیه که به تک تک نکات ریز و مشکلاتی که ممکنه فرآیند کلونینگ رو با شکست مواجه کنه، اشاره کردین
  ممنونم از زحماتتون و براتون آرزوی موفقیت های بیشتر دارم

  • Avatar
   قاصدک(پشتیبان علمی)

   درود و سپاس از اظهار نظرتان.
   خوشحالیم که دوره برایتان مفید بوده است.

 4. Avatar
  forouzan.zahraپژوهشگر

  Hi there, thank you for the great workshop! I was wondering if there are three insert DNA fragments, how can I design cloning for that? I also would like to know if one of the fragment is too long which is not possible to amplify by the regular PCR, how should I make a couple of copies of that for the first step?
  thank you

  • Avatar
   قاصدک(پشتیبان علمی)

   درود بر شما
   سپاس از اظهاز نظر در مورد دوره. پاسخ به ایمیل شما ارسال شده است.

 5. Avatar
  zahra.ghashghaeibandaeiپژوهشگر

  سلام!
  دوره های اموزشی تون همیشه عالی هستند ؛خدا قوت!
  میشه در مورد قسمت هضم انزیمی نوترکیب بفرمایید وقتی که کلون موفق نیست و اینسرت با کنترل اینسرت متفاوته چه راهکاری ارایه میدین ممنون؟(اسلاید ۵۹ فایل پی دی اف)

  • قاصدک
   قاصدک(پشتیبان علمی)

   چند دلیل برای این موضوع وجود داره، مساله پیچیده‌ایه و بسته به مورد باید بررسی بشه. دلیل یکی این هست که قطعه اشتباهی تکثیر شده و برای همین موقع هضم آنزیمی محصول پی‌سی‌آر از جای دیگری برش خورده که با آنالیزهای ما متفاوته. گاهی اوقات با ژن‌هایی کار می‌کنیم که برای سلول میزبان باکتریایی در کپی‌نامبر‌های بالا تاکسیک هستند. در این حالت کارایی کلونینگ به شدت پایینه و به ندرت کلونیهایی داریم که ظاهرا مثبت هستن ، قطعه اینسرت مورد نظر ما رو ندارند. در این حالت عوض کردن وکتور و رفتن به سمت وکتورهایی با کپی‌نامبر پایین‌تر یا عوض کردن روش کلونینگ، مثل شیفت کردن به روش‌های دیگر مشکل رو حل میکنه.

 6. Avatar
  www.mohsenanita77

  سلام وقتتون‌بخیر در پایان دوره گواهی صادر میشه؟

  • قاصدک
   قاصدک(پشتیبان علمی)

   سلام و درود، خیر این دوره پایه دوره بیان پروتیین و دوره کریسپر هست و به اون سرتیفیکیت تعلق نمی‌گیره چون در سیستم آموزشی اینجا دانشجویان از سال دوم لیسانس با این تکنیک آشنا میشن و جز پایه محسوب میشوند و انتظار میره که در دانشگاه با این تکنیک آشنا شده باشید.

 7. Avatar
  Ali

  سلام و درود
  اگر ممکن هست آموزش pcr رو هم شامل تخفیفات نوروزی بفرمایید 🙏🏻✌🏻

 8. Avatar
  صغری برنه دلیپژوهشگر

  سلام و خسته نباشید..ببخشید میتونین در مورد فرق بین کلونینگ traditional با انواع دیگه ی توضیحی بدین؟ممنون

  • Avatar
   قاصدک(پشتیبان علمی)

   درود بر شما
   پرسش شما خیلی کلی هست. منظور از traditional کلونینگ بیشتر تکثیر قطعه با PCR، برش اون با دو آنزیم یا یک آنزیم، برش وکتور و لایگیت انسرت با وکتور هست. پرسیده اید تفاوت این با سایر روشها چیست؟ پاسخ به این پرسش در این بحث نمی گنجد چون در روش های مدرن نیاز با دانش در برخی زمینه های دیگر می باشد ولی خیلی از روشهای کلونینگ بر پایه همین روش معمول می باشند.

 9. Avatar
  nlfrmoradi0195پژوهشگر

  سلام به روی ماه تمام اعضای آکادمی قاصدک به خصوص خانم دکتر مانلی عزیزم
  آنقدر این دوره بی نظیر و عالی و کاربردی
  که من با اینکه قبلا به صورت رایگان در این وبینار شرکت کرده بودم ولی بازم این دوره رو خریدم که بارها و بارها بتونم ببینمش و لذت ببرم.
  ممنونم ازتون، خیلی دوستتون دارم❤️

  • Avatar
   قاصدک(پشتیبان علمی)

   درود و سپاس از محبت شما.

 10. Avatar
  Sanazk1390

  قسمت snapgene عالی بود ممنونم. خیلی خوب همه چی رو توضیح دادید و من تونستم برای کارم طراحی را با این دوره انجام بدم.بشخصه واقعا بیان و اسلایدهاتون رو دوست دارم🙏

 11. Avatar
  Parinaz Esmealinezhadپژوهشگر

  سلام وقت بخیر نمیشه دورہ ھارو ذخیرہ کرد؟ ھردفعه باید از سایت شما این دورہ ھارو ببینیم؟؟

  • Avatar
   قاصدک(پشتیبان علمی)

   درود. بله از طریق سایت مشاهده نمایید.

 12. Avatar
  Niloofarپژوهشگر

  بسیار کامل و عالی بود.

 13. Avatar
  زهرا یعقوبی

  با سلام و خسته نباشید. صمیمانه تشکر می‌کنم بابت این دوره و کیفیت خیلی خوب اسلایدها. به اندازه یه درس دو واحدی مطلب داشت واقعا. چیزهایی که هرگز در دانشگاه بهش حتی اشاره هم نشده بود. نرم‌افزار، تکنیک، طراحی، بیوانفورماتیک… واقعا خیلی متنوع و خوب بود. امیدوارم دوره کلونینگ پیشرفته رو هم برگزار کنید.

  • Avatar
   قاصدک(پشتیبان علمی)

   درود. سپاس فراوان. خوشحالیم از این که دوره برای شما مفید بوده است.

افزودن نقد و بررسی