ژنتیک ملکولی

34% -

دوره آموزشی طراحی پرایمر و PCR

2,321
قیمت اصلی 995,000 تومان بود.قیمت فعلی 655,000 تومان است.
28% -

دوره آموزشی Real-time PCR

1,057
قیمت اصلی 1,170,000 تومان بود.قیمت فعلی 845,000 تومان است.
30% -

دوره آموزشی کلونینگ مولکولی: از طراحی تا اجرا

1,608
قیمت اصلی 999,000 تومان بود.قیمت فعلی 695,000 تومان است.